Badeøya Vesleøy

Vesleøy ligger på yttersiden av Akerøya. Øya består for det meste av nakent berg,  men på tross av det skrinne jordsmonnet her ute, så trives fugler og sjeldne planter her. Øya er svært populær som badeøy hos båtfolket. Her er vi så langt ute i havet at kvalitet og klarhet på badevann er fra "øverste hylle". Værhardt er det her, men det virker veldig fjernt når du ligger og soldøser i en av  de mange "skyllerennene" fra istiden, såkalte skuringsstriper. Naboøya Akerøya har spor etter menneskelig aktivitet som skriver seg tilbake til minst 1500 år før Kristus.