Under utvikling - nettsiden lanseres våren 2018

Velkommen til Østfold

Østfold er Norges sørsøstligste fylke. Østfold består av store areal med dyrket jord og vakre skogkledde åser. Østfolds kyststrekning fra svenskegrensen til Moss er en av landets mest attraktive kystområder. Fylkets kystlinje bergtar de fleste av sine besøkende med usedvanlig vakker skjærgårdsnatur. I 2013 ble Hvaler kåret til Europas beste kystlandskap.

Innlandets Østfold består av skog, innsjøer og vassdrag, koller og berg - og leter du etter nærmest "uberørt" villmark finner du det her. Østfold er også et rikt skattekammer av attraksjoner, kulturminner og severdigheter - alt fra flere tusner år gamle fornminner til viktige historiske hendelser i Norgeshistorien.

 

Et skattekammer av attraksjoner og kulturminner

I geografisk størrelse er Østfold et lite fylke. Når det kommer til attraksjoner, kulturminner og severdigheter så vil vi hevde at fylket er blant de mest spennende i Skandinavia. Få fylker har et så stort mangfold av forskjellige attraksjoner, og det samme gjelder den kontrastfylte naturen. Greit, her finnes ikke Lofoten, dype vestlandsfjorder, og det er ikke ofte vi ser nordlys her heller, men Østfold har så mye mer enn bare den ene turistmagneten. Ja, trekker vi i fra høye tinder, så kan fylket enkelt karakteriseres som et «Norge i miniatyr».

Østfold er Norges sørøstligste fylke. Det er hit man kommer til hvis man følger kysten nordover fra Danmark og den store verden, eller følger europaveiene E6 og E18 inn i Sør-Norge. Store deler av Østfolds historie bærer da også preg av nettopp
dette.

Østfold var antakelig noe av det første som ble befolket da denne delen av Skandinavia ble isfritt. Dels skyldtes det at dette var de områdene som først ble isfrie, Ved at denne delen av Norge ble først bosatt, så har det resultert i et rikt monn av kulturminner og fornminneskatter i fylket. Ett eksempel er alle sporene etter minner fra steinalderen, og man kjenner mange boplasser fra eldre og yngre steinalder., Østfold er det fylket i landet med flest registrerte helleristninger.

 

Landets første hovedstad, storgårder, og den store vikingarven

Østfold var et betydningsfullt sted under deler av vikingtiden, visste du forresten at Sarpsborg var Norges første hovedstad? Sarpsborg er en av Norges eldste byer, grunnlagt med navnet Borg i 1016 av kong Olav den hellige. Kongen seilte med sine langskip opp Glomma, men måtte stanse da Sarpefossenforhindret videre ferdsel på elven. Like ovenfor fossen grunnla kong Olav byen og bygde seg en kongsgård. Sarpsborg ble Norges første hovedstad og sete for Borgartinget, og distriktene øst for Oslofjorden (Borgarsysla) ble styrt herfra. I 1030 overtok Nidaros igjen som hovedstad, og de neste hundreårene var Konghelle(Kungälv) og Bjørgvin (Bergen) hovedstad i Norge, inntil Oslo ble landets siste hovedstad på norsk jord i 1314.

Fra 1200-tallet ble det vanligere å kalle byen Sarpsborg. Helt fra vikingtiden til i dag har Hafslund hovedgård og Borregaard Hovedgård på hver sin side av Sarpsfossen preget Sarpsborgs utvikling. Hafslund og Borregaard er fortsatt blant landets største industrikonsern. Tidlig på 1300-tallet eide kong Håkon 5. Borregaard. Hans svigersønn Havtore Jonsson overtok eierskapet etter ham. Gården ble en del av Det smålenske gods på linje med Elingaard og andre gårder. Han eide en rekke eiendommer i Østfold.

 

Fra krigsklare festningsverk til idylliske kulturperler

Området Østfold/naboområdene i Sverige har vært preget av grenseproblematikk og stridigheter i flere hundre år. Det var derfor i sin tid nødvendig å ruste opp forsvarsevne mot fremmede makter, og festningsverk som Fredriksten festning i Halden og Fredrikstad festning er et resultat av denne urolige perioden i Norge.

I dag er fylket en fredfull idyll og de nevnte festningene noen av Norges mest besøkte turistattraksjoner. Både Fredriksten og Fredrikstad festning er svært godt bevart, nærmest som tro kopi fra de begge ble bygget på 1600-tallet. I dag er begge de rustikke festningene kulturelle smeltedigler med museer, arrangementer, festivaler, konserter, gallerier, spisesteder, og butikker.