Sør på Vesterøy ligger Utgårdskilen som er Hvaler største fiskerihavn. Det er også den største fiskeri havna øst for Lindesnes. Her finner
du også Fjordkroken, som tilbyr havets ferske delika tesser over disk.

Fra Utgårdskilen kan du vandre ut i det mest fantastiske skjærgårdslandskap du kan tenke deg. Flere gode badeplasser er det også i området.

 
 
Hvaler fjordfisk utg�rdskilen
 

Det er relativt enkelt å finne frem til Utgårdskilen. Etter at du passerer bensinstasjonen (Vesterøy, første øy du ankommer på Hvaler), skal du ta av første vei opp til høyre – følg denne veien uten å ta av på andre veier, da vil du til slutt ankomme veiens ende som er havnen i Utgårdskilen.