Tuneskipet

Utgravningsstedet for skipet ligger på Rolvsøy, ut mot Visterflo.

 Kjør rv. 109, ta av mot Solli ( rv. 112). Følg skilt t.v. inn Rostadveien.