Trolsk skog i Onsøy


Mellom Dypeklo og Helleskilen ligger det noe vi har valgt å kalle trolsk skog. Stien går gjennom en tett, mørk og trolsk skog med et tjern før den går opp på fjellet. Det anbefales å gå turen i sol. Da er kontrasten til den mørke skogen ekstra spennende.

Trolsk skog i Ons�y

For å komme hit kjør rv. 117 mot Gressvik og følg veien utover i Onsøy. I Møklegårdkrysset (etter Kiwi) hold til høyre. Straks etter krysset står et skilt til Dypeklo på venstre side av veien. Følg veien til sjøen og parker på venstre side av veien. Følg den anlagte veien/stien på venstre side av bukta. Følg så en merket sti til venstre.