ØKS er en formidlingsinstitusjon for samtidskunst, og
har hele Østfold fylke som sitt virkefelt. Senteret inngår i
det nasjonale nettverket av kunstsentere, og arbeider for
økt bruk av, kjennskap til og forståelse for samtidskunst
av høy kvalitet, uten å ta kommersielle hensyn. I 2013
representerte ØKS 144 profesjonelle kunstnere med en
voksende andel unge aktører. Senteret holder til i en flott
gammel 1800-talls bygning sentralt plassert i Fredrikstad.
Senteret disponerer hele bygningen som rommer tre gallerirom,
to kunstneratelierer, kunstbutikk, Kafé Nyt og
administrasjon.