Spydeberg bygdetun ligger ca. 3 km nord for Spydeberg sentrum i skogbrynet ved Hov gamle skole. Arbeidet på Hovsvangen startet i 1947 på et 6 dekar vakkert område hvor det fra før lå en samling gravhauger. Bygdetunet ble åpnet i 1955, og eies av Spydeberg Historielag. På tunet er det 9 antikvariske bygninger som kommer fra forskjellige steder i bygda. En av bygningene er skolehuset som viser både omgangsskole og den første faste skolen. Like ved tunet ligger også ei gammel husmannstue. Museet kan vise til over 1000 gjenstander i samlingen sin. Sentralt på området ligger 3 gravhauger som er gravd ut og registrert, men lagt opp igjen slik de lå.


Vi mangler gode bilder av Spydeberg Bygdetun. Vi skal ta bilder av bygdetunet sommer 2016. Om du sitter på noen gode bilder av denne flotte plassen, så send de gjerne inn til post@ostfoldguide.no


 


Fylkesvei 202, Lysernveien i Spydeberg passerer Galtebo våpensamling
Galtebo våpensamling
På Galtebo gård, som ligger ca 4 km nord for Spydeberg sentrum, finnes for de fleste en noe ukjent severdighet, nemlig Hans E. Galtebo’s våpensamling. Samlingen inneholder alt fra pistoler fra Tordenskiolds tid til en forladning fra en torpedo. Til sammen inneholder samlingen over 200 våpen, jaktvåpen, rifler, pistoler, en flintdolk og kanoner de eldste objektene fra 1700-tallet. Den unike samlingen ble skjenket til Spydeberg kommune i 1933 av Hans E. Galtebo.

Kilde, tekst og foto: Spydeberg kommune