Ved den idylliske Smalelva i Spydeberg har virksomheter livnært folk siden 1400-tallet. Nå er det taust av mennesklig aktivitet langs elven, nå er det et rikt dyreliv hvor bever, rådyr, elg, og gaupe som regjerer i elveleiet. 

Før kraftstasjon, nå et museum -  Smalelvamuseet.

Før kraftstasjon, nå et museum - Smalelvamuseet.

Smalelva var knyttet til en lang rekke former for industri til og med 1968 da produksjonen av elektrisk kraft stanset. Museet ligger i den tidligere kraftstasjonen og åpnet i 1993 og forteller historien om virksomheten langs elva.
Omvisning etter avtale ->