Sølvstufoss - omkranset av vill og vakker natur


 

Sarpsborgs canyon

Sølvstufoss er omkranset av vill og vakker natur. Rett over fossen kan man krysse elven Ågårdselva på en gangbro. Sølvstufoss ligger
i Sarpsborg kommune. Sammen med Mingevannet og Visterflo er Ågårdselva en viktig kraftkilde for Sanne og Soli Brug, som i
perioden 1860 – 1880 var Nord-Europas største sagbruk med 22 oppgangssager. I dag er nok Ågårdselva best kjent som en utmerket
lakseelv. Gå ut fra Agnalt skole og følg kjerreveien vestover forbi husmannsplass ved navn Grøtet.

 
Solvstufoss-2612.jpg