Skipsstadsand

Før den undersjøiske Hvalertunellen sto ferdig bygget var Skipstadsand det tidligere hovedfergeleiet for de som skulle fraktes i ferge ut til Kirkøy.