Eneste overfallshjulmølle i Østfold

Kilde: Rakkestad kommune, Rakkestad Historielag. Foto: Anja Erthe

 Den første mølla på stedet var et kvernhus fra 1650. Dagens mølle ble bygd i 1904 og er i dag nyrestaurert. Mølla var i drift fra 1904 til 1932.Det var flere faktorer som gjorde at driften opphørte. Demningen hadde begynt å gi etter og dette med mer krevde omfattende vedlikehold. Da elektrisiteten hadde kommet tidlig i 1920-årene, ble det naturlig å bruke møller med denne drivkraften.

 
 

Det kan nevnes at det har vært sagbruk her i sin tid. De store steinfundamentene står der som de alltid har gjort ved møllas østvegg. Den første saga ble bygd i 1820. Dette var en oppgangssag. Den siste saga - en sirkelsag, ble bygget i 1904. Denne var som mølla i drift til 1932.

 
Sandbekk M�lle
 

Overfallshjulet særpreger mølla. Det har en diameter på 430 cm utvendig. Betegnelsen overfallshjul betyr at vannet via vannrenna fyller skovlene fra toppen. Det blir så tyngden av vannet som utgjør drivkraften. Hjulet består av 32 skovler hvorav hver skovle rommer 120 liter. Et overfallshjul har en utnyttelsesgrad på inntil 80%. Til sammenligning kan nevnes at kvernkallen eller fjærkallen som den også ble kalt, kun hadde en utnyttelsesgrad på 15%..

Mer info om Sandbekk Mølle via Rakkestad Historielag sine sider:->

 

Sandbekk mølle

Adresse : Torudholtveien 1892 Degernes

Adkomst: kjør RV22 fra Statoil i Rakkestad 10,5 km mot Halden. Ta så til venstre mot Sandbekk og kjør 6,5 km – parker ved mølla..

Parkeringsplass ca. 200 meter inn Hivannveien (se kartreferanse tl venstre på siden).