UTSTILLINGER 2016

VÅREN :
27. februar - 13. mars : Tom Mamen Braastad

 9. april - 24. april: Pippip Ferner
                                  
 28. mai - 12. juni : Tommi Sarkapalo
                                 
                                  

HØSTEN :
27. august - 11. september : Camilla Fonneland Sandberg

8. oktober - 23. oktober: Trude Johansen

19. november - 4.desember: Novemberutstilling:
          Silje Stallemo med bilder,
          Martina Jansen - Dahlman med sølvsmykker,
                Finn Jacobsen med bilder,
             Anne-Karen Helly-Hansen med keramikk  


 

Åpningstiden er lørdag kl.13.00 til 15.00 og søndag fra kl.12.00 til 16.00.

VI bestreber oss på at våre utstillinger skal holde et høyt kunstfaglig nivå. Galleriet Har tre utstillingsrom, og har god belysning. 

Foreningen har i dag 176 medlemmer, og som medlem får man:

 - Invitasjon til åpning av utstillingene med enkel servering. 
 - Invitasjon til møter av ulik kunstnerisk karakter. 
 - Rabatt på kjøp av kunst. 

 

SOSIALE MEDIER

 

 
 

Rygge Kunstforening har til formål å vekke sansen for og forståelsen av bildende kunst, samt å medvirke til de øvrige kunstarters fremme. Det skjer ved avholdelse av utstillinger av billedkunst, samt ved å arrangereforedrag om kunst. De øvrige kunstarter støttes etter de muligheter foreningen til en hver tid har til dette.

Vi har vårt faste galleri på: 
Hadeland Kultursenter
Galleri Hadeland
Hadelandsveien 11
1570 Dilling