Ørjes gamle vegstasjon

Ørje vegstasjon i Marker er en av landets best bevarte veistasjoner. Vegstasjonen består av garasje, kontorbrakke og verksted er fra 1958, og har et deponi av maskiner. 


Vi mangler gode bilder av denne veistasjonen. Vi skal ta bilder av veistasjonen sommer 2016. Om du sitter på noen gode bilder av denne flotte veistasjonen, så send de gjerne inn til post@ostfoldguide.no

Tilsammen 19 nasjonale veihistoriske bygninger over hele Norge er blitt fredet. Dette er viktige nyere tids teknisk-industrielle kulturminner med bygninger som er svært typiske for etaten og som forteller om historien og utviklingen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen fikk i 1997 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide en nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.

Verneplanarbeidet er del av etatens sektoransvar innen miljøvernarbeid. 

- Hovedmålet med planen er å fremskaffe kunnskap om og sikre for fremtiden et utvalg av veiminner og veimiljøer som er representative for norsk veihistorie fra omkring 1537 og frem til i dag.