Reiseinformasjon

Østfold fylke

Det er utrolig enkelt å reise til Østfold. Enten det er med fly, buss, tog, bilferge, passasjerferge, eller med bil, så kommer du deg raskt til sentrale steder i Norges tredje minste fylke. I Østfold er det et meget godt utbygget nettverk av kollektivtrafikk både i byene og langs småstedene. Regionens hovedflyplass ligger sentralt til langs E6 mellom Moss - Sarpsborg - Fredrikstad. Den direkte fergeforbindelsen fra Moss til Horten i Vestfold via landets travleste fergesamband gjør at denne kryssingen av Oslofjorden til et særdeles viktig ledd i å binde trafikkflyten til sør-Norge sammen. Fra hovedstaden Oslo går E6 og E18 gjennom fylket til Sverige, via to av landets mest trafikkerte grenseoverganger. Både jernbanen, store havner og Moss Lufthavn Rygge bidrar til stor reiseaktivitet til og fra Norge