ØRA

For en spesiell attraksjon! Her ligger det på ene siden et stort gjenvinningsanlegg, og på andre siden har man et fantastisk naturreservat med et veldig rikt fugleliv og kyststi. Øra ligger syd for Gamlebyen i Fredrikstad.