Nes lensemuseum


Museet gir et tilbakeblikk på lensdriftens hverdag i naturskjønne omgivelser. Nes lense ble opprettet i 1852 for å frakte tømmer ned Glomma. Den var et par kilometer lang og hadde flere sorteringsbåser og mosemaskiner.

 

Nes Lense . Foto fra 1909. 

 

I sin glanstid sysselsatte lensearbeidet 300 mann, og var en viktig levevei og attåtnæring for distriktet, helt frem til nedleggelsen i 1985. Museet ble opprettet for at ikke alle spor og minner om et gammelt og tradisjonsrikt yrke skulle gå tapt.

 
 

 

Kilde: Nes Lenseteater, Skiptvet kommune. Foto: Nes Lenseteater