Spennende bymusum om variert industrihistorie

 

Moss by- og industrimuseums permanente utstillinger omhandler mølleindustri, vannkraft, glassemballasje og papirindustri. Skiftende utstillinger og samtidsdokumentasjon tar opp temaer knyttet til byens bedrifter, foreningsliv og kulturelle aktiviteter. Temaene i basisutstillingene vil være førende for utviklingen av formidlingstilbudene våre. Samtidig vil vi fokusere på de naturgitte forutsetningene for dannelsen av Moss by.

 

Moss glassverk

Moss glassverk ble nedlagt i 1999 etter 100 års drift. Utstillingen viser den teknologiske utviklingen i fremstillingen av glassemballasjen fra glassblåsing til en mekanisert og helautomatisert masseproduksjon.

 
Flasker fra Moss Glassverk. Foto: Trine Gjøsund

Flasker fra Moss Glassverk. Foto: Trine Gjøsund

 

Vårt daglige brød

Utstillingen forteller gjennom tekst, lyd, bilde og film om den industrielle produksjonen og arbeidet ved møllene i Møllebyen.

 

Cellulose og papir

Celluloseproduksjonen i Moss startet i 1883. Temautstillingen fra Peterson Lineboard gir et innblikk i moderne cellulose- og papirprodusjon. En film viser hvordan en pappeske blir til.

Mølle. Foto: Roderick Ewart

Mølle. Foto: Roderick Ewart


Vannverket

Like ved museet ligger det gamle vannverket i Moss fra 1876. Der kan publikum se det eneste bevarte skovhjulet i Moss. Våre omvisere gir en innføring i hvordan kraft fra fossen ble omgjort til en mekanisk energi.


Industridesign og arkitektur

Museet viser til en hver tid ulike utstillinger om industridesign og arkitektur. Vi fokuserer på designbedrifter i Moss som har utmerket seg og høstet priser for sine produkter.

Moss by- og industrimuseum holder til i restaurerte lokaler i Kloster og Galla møller mellom Fossen og Lille-elv. Kloster mølle er fra 1899/1900, mens Galla mølle er fra ca. 1920. Møllebygningene i teglstein er et uttrykk for den internasjonale industriarkitekturen som preget norsk industribygging på begynnelsen av forrige århundre. Mossefossen og området rundt ble valgt til kommunens Tusenårssted og omfatter ”Konventionsgården, Fossen og Møllene”.

”Møllebyen i Moss” fikk Statens byggeskikkpris i 2003 for arbeidet med å revitalisere og fornye den historiske bydelen. Museet samarbeidet med Sundby arktiekter AS om rehabiliteringen av Kloster og Galla møller. I restaureringsarbeidet av museumslokalene er det bevisst tilstrebet en kombinasjon av gamle og autentiske bygningselementer og moderne elementer i glass og stål.

Les også om Moss By- og industrimuseum på www.ostfoldmuseene.no


 

Kilde: Østfoldmuseene