Kunstgaten på Hvaler Rådshus - Skjærhalden på Kirkøy

Kunstgaten, Rådhuset

Hvaler fikk nytt rådhus i 2000 og i hovedinngangen til rådhuset ble det gitt plass til et galleri. Kunstgaten i Hvaler rådhus har blitt et kjent begrep og et godt besøkt utstillingslokale.

En aktiv kunstforening samarbeider med kommunens kulturkontor om bruken av den unike Kunstgatensom utstillingsarena. 

Kunstgaten brukes også for å vise barn og unges kreative evner. I tillegg til å være senter for barnas og ungdommens kulturmønstring, er det en bevisst politikk å invitere barnehager og skoler til å presentere sitt mangfold av kulturprosjekter. 


PROGRAM 2016

KOMMENDE UTSTILLINGER:

Våren 2016: Pål S. Gunnæs
Sommeren 2016: Jan Baker
Høsten 2016: Tiina Suhonen
Våren 2017: Peter Rautmann
Sommeren 2017: Dag Thorenfeldt og Axel Thorenfeldt
Høsten 2017: Torstein Rusdal


 
 
 

Adresse: Storveien 32, 1680 Hvaler

www.hvalerkunstforening.no