Trøgstad kulturhistoriske

 

Trøgstad kulturhistoriske har sin bakgrunn i Kulturaksen. Formålet er å fremme kunnskap om lokalhistoriske forhold slik at det kan bidra til god selvfølelse og stolthet i lokalmiljøet for Trøgstad kommune.

 

 

Trøgstad kulturhistoriske ble etablert som Kulturaksen i 2006. I 2014 ble det enighet om å forene flere krefter med samme formål, og navnet ble da endret til Trøgstad kulturhistoriske.

De består nå av:

 

Trøgstad kirke

Båstad kirke

Trøgstad Bygdemuseum

Norsk Transporthistorisk museum

Gammelteknisk Forening

Trøgstad forts venner

Tirsdagsklubben

Trøgstad Historielag

 

Tekst og foto: Trøgstad kommune