Golfbaner

Moss & Rygge GolfklubbOm banen

Evje Golfpark AS har prosjektert og bygget Evje Golfbane i Rygge Kommune - i samarbeide med Moss & Rygge Golfklubb. Banen ligger ca. 7 minutter fra Moss Sentrum med adkomst fra Larkollveien - riksvei 119. Banen er rettet mot lokalbefolkningen, ferierende i regionen, samt golfspillere for øvrig i Østfold, Akershus og Oslo.

 

Golfbanen består av;

 • en 18 hulls mesterskapsbane av høy kvalitet
 • høy-kvalitets treningsområder for pitching, chipping og putting
 • drivingrange med både matte- og gressutslag
 • klubbhus med kontorer, toaletter/garderober
 • kro/restaurant med plass inne for 60-70 personer - og stor uteterrasse
 • proshop i egen bygning
 • driftshall for maskiner og vedlikehold av disse
Moss & Rygge Golfklubb

For øvrig kan nevnes følgende:

 • Arkitekt for banen er Jeremy Turner, som blant annet også har tegnet Hauger, Kongsberg og Nøtterøy Golfbaner. Jeremy Turner anses idag som en av de mest velrenommerte golfbanearkitekter i Skandinavia
 • Banen er bygget av en av landets mest erfarne entrepenører - O.Skaaret ISS - som også har bygget baner som Miklagard, Meland og Kongsberg GK.
 • Banen fremstår som en blanding av en skogs- og parkbane med store spilleflater. Området der banen er anlagt, anses av såvel arkitekt som entrepenør som et av de beste golfsporten i Norge noen gang har fått til rådighet
 • Selskapet tar sikte på at golfbanen skal kunne holdes åpen utover hva som anses som en normal spillesesong i Norge.
 • Banen er tilrettelagt for alle spillenivår og har 4 definerte tee-steder; 64 - 61 - 57 og 47. I tillegg vil det etableres "grønne" utslagssteder - for nybegynnere.
 • Det er lagt vekt på at klubbhus, treningsområder, samt 1. og 10. tee-sted skal ligge i umiddelbar nærhet av hverandre
 • Banen er ikke spesielt tilrettelagt for bruk av golfbiler, men golfbiler er tillatt - og kan leies på anleggtet - dersom helsemessige grunner tilseier dette

Mørk Golf 

Mørk Golfklubb og Mørk Golf AS

Vårt anlegg består av en 18-hulls bane, en 9-hullsbane og en 6-hullsbane.

Hovedbanen er en 18-hulls park/skogsbane som krever både lange og rette utslag. Banen er lagt i naturskjønne omgivelser, og bortsett fra fuglekvitter og rolige elvestryk, er det ikke mye som kan forstyrre deg her.

Midsizebanen er en 9-hulls parkbane med en god blanding av par 3 og par 4 hull. Banen er et yndet sted for dem som ikke har tid til en runde på anleggets hovedbane, eller som vil trene på kortspillet sitt. Den holder svært god standard på både fairways og greener.

Mørk golfKnøttebanen er en 6-hulls bane tilpasset de alleryngste med flagg, raker og annet utstyr i riktig størrelse for barna.
Mange voksne benytter den også for å trene på nærspillet.

Vi har i 2014 åpnet en 9-hulls bane for footgolf ( fotballgolf). Denne ligger sammen med midsizebanen med hullplasseringer litt vekk fra greenene. Allerede poplurært.

Klubben

Klubben ble stiftet 15.11.1989

Kort historikk

Mørk golfklubb ligger i Spydeberg nord i Østfold, ca 24 km fra Moss.

Mens norske landbruksmyndigheter lenge kjempet iherdig mot bygging av golfbaner på dyrket mark, var det noen få gårdbrukere som var pionérer når det gjaldt bygging av golfbane på egen grunn. Peder Mørk er én av dem. Etter å ha «luktet på golfsporten» i 70-årene, bestemte Peder seg i 1989 for å trappe ned kornproduksjonen og bygge en 6-hulls treningsbane på egen jord. Dette ble avslått av fylkesadministrasjonen i  første omgang, men kommunen var positiv, og i 1990 ble banen tatt i bruk som golfbane nummer 15 i Norge. Deretter ble en 9-hulls bane åpnet i 1995  og i 2000 sto banen endelig ferdig med 18 hull. I tillegg har anlegget en korthullsbane med  9 hull som åpnet i 1999.

Mørk Golf


Litt historie rundt Mørk Golf.

Mørk Golfklubb ble startet i 1989 som klubb nr. 39 og åpnet sin første golfbane på 6 hull, par 3 og par 4, og et mindre treningsfelt sommeren 1990. Det var 35 medlemmer per 1. november, men på dugnadene dette året var det ofte det doble antall. Med andre ord en stor iver og masse engasjement, noe som var til enorm hjelp i starten for vår tilværelse.

Fra 1993 og frem til 1999 var det en kontinuerlig utbygging av anlegget, og endte opp med å rive det gamle servicebygget «Mølla» og bygge nytt stort servicebygg vinteren 2000/2001.  Våren 2001 var hele golfanlegget ferdig slik det nå står

Medlemstallet var som nevnt 35 i 1990, i 1996 var det 1 369, i 1998 1 509, i 2000 1 847, i 2005 1 263. Da hadde det åpnet flere baner som tok godt for seg av våre medlemmer. Samtidig startet også utflatingen som gikk over i nedgang av medlemmer i golfen generelt.

Mørk Golf ligger i et gammelt kulturlandskap, men nøyaktig hvor gammelt vites ikke, da området ikke har noen stor historisk betydning. Det vi vet er at på 1400 tallet var det adelsslekten Rosensværd som eide det meste her ute og at de delte ut noe til Værne Kloster og resten ble overtatt av adelsslekten Akeleye.

I 1575 kommer industrien til Mørk. Da bygges saga som står ved green nr. 3. Dette var en oppgangssag, en dansk oppfinnelse, som kom til Norge på slutten av 1560 årene, og to slike ble anlagt i Mossefossen. Det antydes at saga ved green nr. 3 var nr. 3 i Norge, og nå startet det et langt industrieventyr. Saga ble ombygd og utvidet. Den fikk Kongelig sagbruksbevilgning fra det Danske kongelige Slott hvert år frem til Sverige tok over Norge. Bevilgningene kom årlig fra det Svenske Kongelige Slott, selvsagt etter søknad. Sagbruksbevilgningene tok slutt i 1870. Det kom flere ting til, noe som gjorde at det til tider arbeidet opp mot 60 personer der. Saga var i drift til 1950.

Når du går fra green nr. 3, får du den omtalte oppgangssaga til høyre for deg helt frem til hull nr. 4, som heter Sagbakken. Hovedhuset på denne plassen er fra 1680 og var forretningskontor for sagbruksdrifta, bolig for Sagmesteren og hans familie samt at det var overnattingssted for kjørekara som transporterte ferdige produkter til Soon og Moss.

På Mørk Golfbane har alle hull et navn, og de er hentet fra gamle skrifter og nedtegnelser:

Hovedbanen hull nr. 1 – Veslenga, nr. 2 – Pølen, nr. 3 – Neset, nr. 4 – Sagbakken, nr. 5 – Gråteren, nr. 6 – Ekra,  nr. 7 – Tree, nr. 8 – Bråtan, nr.9 – Sagtomta, nr. 10 – Ila, nr. 11 – Bryggeri, nr. 12 – Mosan, nr. 13 Tuehagan, nr. 14 – Vinterveien, nr. 15 – Vesten, nr. 16 – Bjørnenga, nr. 17 – Sand og nr. 18 – Polsken.

9 hulls banen, hull nr. 1 Kalvebingen, nr. 2 – Smia, nr. 3 – Kjona, nr. 4 – Østjordet, nr. 5 – Jensejordet, nr. 6 – Åsene, nr. 7 – Myra, nr. 8 – Snippen og nr. 9 – Bustykket.

Onsøy Golfklubb


 

Skjeberg Golfklubb 

BANEGUIDE - SKJEBERG GOLFKUBB

Våre medlemmer og en rekke gjestespillere fullroser banen.  Noe av årsaken er at alle hull har sine helt spesielle utfordringer og at Skjeberg er en naturskjønn bane der den ligger med flere vakre utsyn mot Isesjø. Se baneguide nedenfor.

Banen går gjennom naturlig skog med frodige fairwayer pyntet med små vann og vakre greener.  Banen ligger i stille og fredelige omgivelser midt i Hevingen Fritidspark.  Banen er kompakt og relativt lett å gå. 1 runde spilles normalt på 4.5 time.

Østfold Golfsenter

 

Østfold Golfsenter samarbeider med klubbtrenere fra hele Østfold.

Se oversikten under og book din instruksjonstime i dag !

 

Instruktører tilknyttet Østfold Golfsenter:

 

Christoffer Halvorsrød

Christoffer jobber på Borregaard Golfklubb. Han er også sportssjef på golflinjen ved Wang Toppidrett.

Tlf : 41431588

E-post: christofferhalvorsrod(at)gmail.com

 

Bengt Arne Lien

Bengt Arne er Headpro på Moss og Rygge GK og driver Bengt Arnes Golf Academy . Han har mange års erfaring på alle nivåer.

Tlf: 90774801

E-Post: bal(at)baga.no

Alle medlemmer har 25% rabatt på instruksjon