Hvaler Golfklubb

 

Hvaler Golfbane ligger i Hvaler kommune, som omfatter rundt 833 øyer, holmer, skjær fra svenskegrensen til Fredrikstad. En golfbane på dette øyriket, som kan skryte av å ha flest soldager i hele Norge, gir muligheter for spill på sommergreener hele året.


Ved utformingen av golfbanen er det lagt stor vekt på å ta vare på det meget idylliske og spennende natur- og kulturlandskapet. Spillflatene er lagt til områder som tidligere har vært benyttet til jordbruksproduksjon. I tillegg har anlegget en god infrastruktur, med korte avstander mellom klubbhus, drivingrange, korthullsbane og parkering. Hvaler Golfbane har profesjonelle kvaliteter som store innbygde greener og fairways. Alt dette sammen med banens strategisk velplasserte vannhindre og bunkere gir en eventyrlig og annerledes spilleopplevelse.

Hvaler Golfklubb


I tilknytning til golfbanen ligger det et velutviklet og godt tilrettelagt turistnett for allmennheten. Banen kan by på 9 + 6-hulls bane.


Hvaler Golfklubb er en del Kystgolf

Les om kystgolf

Det har siden vinteren 2009 vært et nært samarbeide mellom 3 golfbaner i Østfold og Akershus. Disse tre golfbanene betegner seg som kystgolf og består av følgende baner: Soon Golfklubb (9+6 hull)Huseby & Hankø Golfklubb (9 hull) og Hvaler Golfklubb (9+6 hull) 

Hensikten med samarbeidet er å tilby mulighet til spill på 3 baner for klubbens medlemmer og nye medlemmer. 
Vi har stor tro på at dette nye tilbudet også vil trekke til seg medlemmer fra Oslo, Akershus og indre Østfold, hytteeiere i regionen og ikke minst skape økt golfinteresse langs kystlinjen fra Oslo, Son, Moss, Fredrikstad og Hvaler.


Dette er et unikt golfkonsept med mange nye muligheter på alle plan. Ikke minst vil dette samarbeidet styrke klubbens satsning på barn og ungdom, gjennom at disse i større grad får anledning til å spille på flere baner. Barn og ungdom vil derigjennom få en enda bedre oppfølging, treningsforhold, utvikling og variasjonsmuligheter.

Det har kommet entydige signaler fra klubbens medlemmer om at dette konseptet og valgfriheten er noe man setter pris på. Alle som i dag har fritt spill på Soon Golfbane, har automatisk fri tilgang til Huseby & Hankø Golfbane pluss Hvaler Golfbane.


For alle våre samarbeidspartnere betyr dette også økt fleksibilitet i forhold til at vi er samme eiere på alle de tre
banene Soon, Huseby & Hankø og Hvaler.