På Galtebo gård, som ligger ca 5 km nord for Spydeberg sentrum, finnes for de fleste en noe ukjent severdighet, nemlig Hans E. Galtebo’s våpensamling. Samlingen inneholder alt fra pistoler fra Tordenskiolds tid til en forladning fra en torpedo. Til sammen inneholder samlingen over 200 våpen, jaktvåpen, rifler, pistoler, en flintdolk og kanoner de eldste objektene fra 1700-tallet. Den unike samlingen ble skjenket til Spydeberg kommune i 1933 av Hans E. Galtebo.