Kunstgaten

Kunstgaten på Hvaler Rådhus

Kunstgaten, Rådhuset

Hvaler fikk nytt rådhus i 2000 og i hovedinngangen til rådhuset ble det gitt plass til et galleri. Kunstgaten i Hvaler rådhus har blitt et kjent begrep og et godt besøkt utstillingslokale.

En aktiv kunstforening samarbeider med kommunens kulturkontor om bruken av den unike Kunstgatensom utstillingsarena. 

Kunstgaten brukes også for å vise barn og unges kreative evner. I tillegg til å være senter for barnas og ungdommens kulturmønstring, er det en bevisst politikk å invitere barnehager og skoler til å presentere sitt mangfold av kulturprosjekter. 

 

Adresse: Storveien 32, 1680 Hvaler

www.hvalerkunstforening.no