Kunst

Rygge Kunstforening

Utstillinger 2016
VÅREN :
27. februar - 13. mars : Tom Mamen Braastad

 9. april - 24. april: Pippip Ferner
                                  
 28. mai - 12. juni : Tommi Sarkapalo
                                 
                                  

HØSTEN :
27. august - 11. september : Camilla Fonneland Sandberg

8. oktober - 23. oktober: Trude Johansen

19. november - 4.desember: Novemberutstilling:
                                               Silje Stallemo med bilder,
                                               Martina Jansen - Dahlman med sølvsmykker,
                                               Finn Jacobsen med bilder,
                                              Anne-Karen Helly-Hansen med keramikk  


Rygge Kunstforening har til formål å vekke sansen for og forståelsen av bildende kunst, samt å medvirke til de øvrige kunstarters fremme. Det skjer ved avholdelse av utstillinger av billedkunst, samt ved å arrangereforedrag om kunst. De øvrige kunstarter støttes etter de muligheter foreningen til en hver tid har til dette.

Vi har vårt faste galleri på: 
Hadeland Kultursenter
Galleri Hadeland
Hadelandsveien 11
1570 Dilling