Galleri i Ørje. Ørje Brug er et tresliperi fra siste halvdel av 1800-tallet. Hele området og bygningene eies i dag av Kanalmuseet. Det gamle tresliperiet inneholder i dag museet, cafè med Brugshallen, som er velegnet til større arrangementer, kontorer og verksteder.