Badeplasser i Rømskog

Rømskog er Østfolds "fjellkommune" og her finnes veldig mange vann, og mange av de ligner de innsjøene du finner i høyreliggende strøk i Norge. Derfor, ekstra fint at i Østfold finner du også denne naturtypen.

Det er spesielt to badeplasser i Rømskog som skiller seg litt ut ved at de har gode forhold, lett tilgjengelig, og begge fine sandbunner: Kirkesand som ligger like ved Rømskog kirke, og fortsetter du videre sørøstover på samme vei kommer du til Sandviksand. Ellers består jo som sagt kommunen av mange vann og tjern som det bare er å prøve ut for en frisk dukkert!

SANDVIKSAND

 

KIRKESAND