Badeplasser i Rakkestad

Badeplasser i Rakkestad
 

Info fra Rakkestad kommune:

I Rakkestad finnes det mange steder man kan bade, kanskje er det bare våre egen fantasi som setter begrensninger for hvor vi tar en dukkert.

Rakkestad kommune har driftsansvar for 2 anlegg;Holtetjern og Kolbjørnsviksjøen. 

Holtetjern ligger i Degernes, på vei mot Halden. Kolbjørnsviksjøen ligger i Østbygda, på vei mot Aremark.
Fra sentrum er det ca 2 mil til begge badeplassene.

De siste årene er begge badeplassene rustet opp og utbedret, blant annet med 750.000,- fra Fylkesmannen i Østfold, slik at forholdene for de tilreisende skal bli så gode som mulig. 

Kolbjørnsviksjøen har fått større parkeringsplass, opparbeidede stier, påfyll av sand, nytt toalett og skifterom.
I tillegg er det sandvolleyballbane, stupebrett, flytebrygge og egen brygge for handicappede ved stranden.

Ved Holtetjern er det laget en brygge for handicappede og en promenade i fjellsiden, i tillegg til at det er fylt på med sand.
Et bord med tak gjør at man kan søke ly hvis behovet melder seg.
Holtetjern har også stupebrett.

Ved begge badestrendene er det lagt godt til rette for grilling.