Badeplasser i Hobøl

Badeplasser i Hobøl

Det er få tilrettelagte badeplasser innenfor kommunens grenser. Dersom solen varmer er det imidlertid mulig å få tatt et bad noen steder.

Vientjern og Mjær er de to mest brukte badeplassene i kommunen. På begge steder er det enkelt tilrettelagt for bading. Vientjern er et relativt lite skogstjern, noe som innebærer at vanntemperaturen rask blir svært behagelig. Mjær er vesentlig større, men også her blir det raskt gode badetemperaturer.

Tidligere var Hobølelva en mye brukt badeplass. På grunn av stadig dårligere vannkvalitet er det dessverre ikke lenger badevannskvalitet i elva. Det siste tiåret har blant annet kommunen iverksatt og tatt flere steg i en stor aksjon for å bedre vannkvaliteten. Kanskje vil fremtidens barn igjen kunne plaske i Hobølelva uten fare for egen helse.